Στον οικισμό Αξού Α' στα Γιαννιτσά ευρέθη ένα οστέινο μακρόστενο αντικείμνο, προφανώς αυλός που χρονολογείται γύρω στο 6200 π.Χ