Το 1942 όταν οι έλληνες είχαν κατατροπώσει τους ιταλούς στον πόλεμο ένας χτυπημένος ιταλός στρατιώτης προσπαθούσε να ξεφύγει απο το χωριό Παντάνασσα στο ρέθυμνο κρητης. Σε μια στιγμή, οταν ο ιταλός σέρνοντας τον εαυτό του έφτασε σε μια γέφυρα συνάντησε έναν έλληνα με οπλο. Ο ιταλός ζήτησε ελεος α...