Τον Ιούλιο του 1936 στον συνοικισμό Συριπιδιανά Μυλοποτάμου Κρήτης μεγάλες πέτρες άρχισαν να πέφτουν στη καλύβα του γεωργού Ιωάννη Ψωμά. Ακολούθησαν μετακινήσεις αντικειμένων και άλλες ζημιές. Τα φαινόμενα συνεχίστηκαν τους επόμενους μήνες και ο πανικός που επικράτησε ήταν γενικευμένος. Κλήθηκαν ...