Μέρμπακα του Δήμου Μηδέας. Στο βορινό τοίχο της παλιάς εκκλησίας της Παναγίας είναι χτισμένο ένα άγαλμα που κανείς δεν μπορεί να το βγάλει. Πριν πολλά χρόνια που δοκίμασε κάποιος να το βγάλει τη νύχτα την άλλη μέρα τον βρήκανε πεθαμένο κάτω από το άγαλμα.