Στο όρος "Μυλοι" στο Δορούφι, κοντά στο Κρανίδι, στέκουν οι στοιχειωμένοι μύλοι που φοβίζουν τους περιηγητές και οι παραδόσεις της περιοχής διηγούνται ότι από κάτω τους κρύβονται θησαυροί που τους φιλούν δαίμονες που έρχονται από τον Κάτω Κόσμο...