Μένω στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας.... Τρίκαλα...και εδώ και χρόνια...έχω παρατηρήσει ένα συγκεκριμένο ...το ίδιο κάθε φορά..."αστρικό" φαινόμενο...και μάλιστα τις τρεις από τις τέσσερις φορές ήταν καλοκαίρι... Πρόκειται για μια λάμψη...αλλά μια πολύ έντονη λάμψη... εμφανίζεται από το πουθεν...