Λίγα χρόνια αργότερα στο χιονοδρομικά κέντρα 3-5 Πηγάδια τόσο οποίο τότε το διαχειρίζονταν ο ΕΟΣ Νάουσας τότε οδηγός του Λα Τρακ του εκχιονιστικοε τις ερπύστριες που διαθέτει το χιονοδρομικά κέντρα ένα βράδυ καλοκαιρινού μαζί με τον γιατρό της τότε ποδοσφαιρικής ομάδας της Λάρισας καθόταν βράδυ σ...