Στο ορεινό χωριό Ανατολή, στη νοτιανατολική πλευρά της Κρήτης, πολλοί ντόπιοι μπορούν να σου δείξουν κάποια τοποθεσία πάνω στο βουνό (απ' όπου "πήρανε κάποιες μυστηριωδεις πέτρες οι Γάλλοι αρχαιολόγοι") όπου "κατέβαινε ο Δίας με το πλοίο από τον ουρανό και εκεί δίδασκε τους ανθρώπους που μαζευόντ...