Μία εβδομάδα αργότερα μου έδωσε ένας γνωστός μου από το χωριό Στέρνες τη μαρτυρία ότι είδε τρία αντικείμενα σα μεγάλα αστέρια που έφευγαν από τον Κόφινα, τα οποία και χάθηκαν, ενώ σε ελάχιστο χρόνο μετά εμφανίστηκε ένας δίσκος σαν να είχε φωτοστέφανο», ανέφερε ο κ. Κρουσταλάκης χαρακτηριστικά. Όπ...