Πριν από την επανάσταση του 1821 υπήρχε μια εικόνα της Παναγίας στο τέμπλο του παρεκκλησίου  των Αγίων Αποστόλων. Όταν πυρπολήθηκε η εκκλησία η εικόνα έφυγε από τη θέση της, βρέθηκε στον αέρα κι άρχισε να απομακρύνεται από το χώρο της καταστροφής. Την είδαν οι Τούρκοι, άρχισαν να τη σημαδεύου...