Αλλά ας τα πάρουμε τα πράγματα απ' την αρχή, όπως μου τα είπαν οι καλόγεροι και ο ηγούμενος της Μονής και όπως τα αναφέρουν οι διάφοροι μελετητές και το χειρόγραφο με τίτλο "ΔΙΗΓΗΣΙΣ" που βρίσκεται στο Μοναστήρι. Στο σημερινό Μεταξοχώρι (τότε Κακό Χωριό), 2 χιλιόμετρα απ' το Μοναστήρι, είχε κτή...