Το 1896-1897 οι κάτοικοι είχαν κάψει έναν βρικόλακα