Στις 13 Ιουλίου Σάββατο προς Κυριακή ο κ. Αχ. Γ. Δρέττας, δικηγόρος (Ακαδημίας 73 α) καθόταν μαζί με τον δικηγόρο κ. Αθ. Γιαννακούλια, τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου «Κρίνος» Ντινόπουλο πρώην δημοδιδασκάλου και του Θεμ. Μέξη κουρέα στο επάγγελμα, περί 12.30 πρωινή στο χωριό Μπάτσι της Άνδρου και σ...