Η επόμενη μαρτυρία προέρχεται από ένα πιλότο, ο οποίος έχει προϋπηρεσία 24 χρόνια. Και βέβαια εδώ πρέπει να τονιστεί ότι οι πιλότοι της πολεμικής αλλά και της πολιτικής αεροπορίας, όχι μόνο διαθέτουν τέλεια ψυχοσωματική υγεία, αλλά γνωρίζουν και οτιδήποτε υπάρχει στον ουρανό και είναι πολύ εύκο...