Στην Tρυπητή υπάρχει ένα παράξενο αντικείμενο, που οι φήμες λένε ότι μπορεί να θεραπεύει κάθε αρρώστια, το Λιόκορνο. Είναι διασταυρωμένο ότι το Λιόκορνο εξακολουθεί να υπάρχει, παρά το γεγονός ότι η τελευταία γραπτή αναφορά σε αυτό γίνεται σε κάποιο βιβλίο που εκδόθηκε πριν είκοσι χρόνια, όταν το...