Ένας άντρας μου διηγήθηκε μια ιστορία για ένα συγγενή του, ένα μοναχό από τη Σύρο, ο οποίος ήρθε στη Νάξο για να τον επισκεφτεί. Καθώς πήγαινε στο Αργοκοίλι άκουσε κοντά στη περιοχή όπου ήταν ένα συγκεκριμένο πηγάδι μουσική και όμορφα τραγούδια. Επειδή ήθελε να ακούσει αυτή τη μελωδία έβγαλε το σ...