Οι δύο σπηλιές του Φερεκύδη , η μια στις πλαγιές του Αμιγδαλού στην Απάνω Μεριά και η άλλη στην Αληθινή είναι πολύ μικρές και δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την έρευνά μας. Σε υπόγεια προέκταση (που σήμερα είναι θαμμένη) της μιας από αυτές της σπηλιές – της Αληθινής – υπάρχουν ενδείξ...