Κάθε Σάββατο βράδυ, όσοι ασχολούνταν παλιά με ασβεστοκάμινα, πήγαιναν στις περιοχές που παρασκεύαζαν τον ασβέστη, τον συσκεύαζαν σε τσουβάλια ώστε την επόμενη μέρα, την Κυριακή, να τον πουλήσουν στον Ποταμό. Μια παρέα λοιπόν από αυτούς, επέστρεφαν από τα καμίνια τους μαζί με ένα σκύλο. Όταν έφτασ...