Εκεί υπήρχε ένας σπόνδυλος διαμέτρου 1-1,5 μέτρου. Ο σπόνδυλος αυτός είχε βρεθεί το 1973-74 σε μια ανασκαφή κοντά σε ογκόλιθο κυκλώπειου τείχους στη περιοχή του χωριού. Σύμφωνα με την παράδοση ο σπόνδυλος ανήκε σε κάποιο τεράστιο ζώο που ζούσε μέχρι την εποχή της επανάστασης.