Νότια της πόλης της Βαθιάς, φτάνεις στις Μιανές. Υπάρχει μια πινακίδα νότια από τις Μιανές όπου ο δρόμος χωρίζει και οδηγεί μετά από δύο μίλια σ’ ένα αδιέξοδο όπου εκεί βρίσκεται το μικρό χωριό του Ταίναρου. Εκεί μπορείς να δεις τις «Πύλες του Άδη». Υπάρχει μικρή τουριστική προσέλκυση καθώς...