Προσωπικά μου έχει τύχει θέαση αγνώστου φωτεινού αντικειμένου το βράδυ κατά τις 1 στις 13 Αυγούστου 2001 στο λακωνικό κόλπο, όπου το αντικείμενο αυτό ,στρογγυλού σχήματος τελούσε σε μεγάλο υψόμετρο γρήγορες σπασμωδικές και απότομες κινήσεις από τα νότια προς βόρεια.. Το θέαμα αυτό το είδα από ...