Η ύπαρξη ενός μεγάλου πουλιού αναφέρεται και στην Πελοπόννησο, στην Μάνη, και πιο συγκεκριμένα κοντά στο χωριό Κηπούλα, που ανήκει στον Δήμο Οίτύλου. Συγκεκριμένα ανάμεσα στο 1951-1953. τα καλοκαιρινά βράδια ( δεν εμφανιζόταν άλλη εποχή ), σε ένα σχετικά μικρού υψομέτρου άγονο λόφο, που λέγεται Ά...