Ο Γιώργος ο Κοσμόπουλος, μαραγκός από το Καστρί είναι άνθρωπος πολύ θεοφοβούμενος. Ξέρει λίγα γράμματα μα όταν του μένει καιρός διαβάζει πάντα εκκλησιαστικά βιβλία. Αυτός βλέπει πολύ συχνά δαιμονικά φώτα που γίνονται ύστερα διάφορα ζώα, βλέπει ζώα να τον ακολουθούν ή να πηγαίνουν μπροστά του, γυν...