Σε αυτό το τόπο που ζούμε υπάρχουν μέρη που δυστυχώς δεν ξέρουμε και ίσως και να μην γνωρίσουμε ποτέ. Ένα τέτοιο μέρος είχα την τύχη να γνωρίσω. Μέσα στο Ταΰγετο, κρυμμένο μέσα στα δέντρα είναι η Γόλα. Στη Γόλα που μέχρι πριν μερικά χρόνια υπήρχαν μόνο τρία σπίτια υπάρχει παλιό έρημο πλέον μο...