Στο Γυμνοβούνι, κοντά στο χωριό Μάρκασι του δήμου Πελλήνης, είναι μία κρύα βρύση μʼ άφτονο νερό. Την λεν Γκούρα, που θα ειπεί αρβανίτικα κρύα. Αυτή η βρύση έχει τούτο το περίεργο, κάθε μέρα το δειλινό, την ίδια ώρα πάντα, το νερό της λιγοστεύει πολύ.