Η εικόνα που βλέπετε σχολιάζεται ποικιλοτρόπως στο facebook και όχι μόνο.   Πρόκειται για μια φωτογραφία που τραβήχτηκε στην περιοχή των Στύρων και τροφοδοτεί πολλές συζητήσεις για αυτό που φαίνεται να ξεχωρίζει ανάμεσα στα σύννεφα.   H φωτογραφία τραβήχτηκε την ώρα που δύει ο ήλιος.   Σύμφ...