Το συμβάν έγινε το 1978-79. Ο προπάππος μου είχε ένα χωριανό που κατοικούσε στο τελευταίο σπίτι δίπλα στο ποτάμι. Από μαρτυρίες της προγιαγιάς μου, τις οποίες μόλις έμαθα, ο συγκεκριμένος άνθρωπος καλούσε δαιμονικά όντα στο σπίτι του. Λόγω της δυσπιστίας του προπάππου μου, τον φώναξε ένα βράδυ στ...