Θα σου αναφέρω μία ιστορία η οποία συνέβη το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, πριν από τρία χρόνια (Σημ. Aragorn : To 2002), στην εκκλησία του χωριού Πίσσωνας, παρουσία τουλάχιστον διακοσίων ατόμων. Την ώρα της λειτουργίας, άπαντες οι παρευρισκόμενοι στο ναό παρατήρησαν ένα γκρίζο «σύννεφο» να μπαί...