Είναι άγνωστο από πόσους αιώνες, οι ντόπιοι τον ξέρουν σαν τον μοναχό τον πεύκο. Στην κορυφή του βουνού στέκει μόνος του με λίγα πευκάκια τριγύρω του. Η διάμετρος του κορμού είναι 3 μέτρα και η κουφάλα του άνοιγμα 1,5 μέτρο. Στο Μετόχι λένε όταν είχε πέσει κεραυνός και έπιασε φωτιά, όλα τα δέν...