Στ(ου)ς Αγίους ( Τσαiούς): Έτσι ονομάστηκε απʼ τους κατοίκους του χωριού η περιοχή που συναντάμε δεξιά του δρόμου που οδηγεί στα Καμπιά.. Η ονομασία αυτή οφείλεται στα παλιά χαλάσματα που υπάρχουν στην τοποθεσία . Θεωρίες για το συγκεκριμένο μέρος έχουν διατυπωθεί πάρα πολλές. Την θεωρία ότι στο ...