Καλοκαίρι 1980 τεράστιο, προσέδαφιση για καμιά ώρα στη λίμνη Διστος Ευβοια.Αποπρασανατολισμος , απωλεια αίσθησης χώρου κ χρονου.Καυκε όλη η περιοχή τα χόρτα της λίμνης, διάμετρος περίπου στα 500 μέτρα.