Ένα παράδοξο φαινόμενο συντελείται μεταξύ Χελιδονίου και Πουρναρίου Αρχ. Ολυμπίας. Μοναδικό «έργο» σχηματίστηκε σε χωμάτινο καμβά- Δέος επικρατεί στους κατοίκους της περιοχής. Ένα παράδοξο όσο και εντυπωσιακό φαινόμενο, είναι ορατό το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ Χελιδονίου και Π...