Στην περιοχή Πελόπιο του νομού Ηλείας, πολύ κοντά στην Αρχαία Ολυμπία, δηλαδή, βρέθηκε λίθος βάρους 143,5 κιλών, που χρονολογείται στον 6ο π.Χ. αιώνα, και στον οποίο είναι χαραγμένη η επιγραφή - πληροφορία: "Βύβων τ' ετέρει χερί υπέρ κεφαλάς υπερέβαλε το όφοια", όπερ σημαίνει: " Ο αθλητής Βύβων μ...