Στη περίοδο της τουρκοκρατίας στη περιφέρεια του Σμόκοβου υπήρχαν δύο δραγάτες ( αμπελοφύλακες ) για την φύλαξη των αμπελιών .Κάποτε διερχόταν από τα αμπέλια Τούρκικος στρατός ,πολλοί στρατιώτες μπήκαν στα αμπέλια και έκοβαν σταφύλια. Οι αμπελοφύλακες ,ένας από τους οποίους ,είχε το όνομα Δρ...