Τον Ιανουάριο του 1890, μια παράξενη είδηση κατέφτανε από το ορεινό χωριό Γραίκας του νομού Ηλείας, στην Πελοπόννησο.Μερικοί βοσκοί, λοιπόν, ανακάλυψαν στο δάσος ένα νεκρό ζώο, εντελώς παράδοξο και ως προς τη μορφή και ως προς το είδος.Ήταν τετράποδο, με οπλές δισχιδείς και ενωμένες μεταξύ τους μ...