Τον Απρίλιο του 1899, στο χωριό Άσπρα Σπίτια Ηλείας, μια χωρική γέννησε ένα παραμορφωμένο έμβρυο το οποίο είχε τα μάτια στη κορυφή του κεφαλιού και είχε όλο το σώμα τριχωτό όπως και ένα μικρό γένι στην κάτω σιαγόνα. Το έμβρυο έμοιαζε με ανθρωποπίθηκο. Μόλις οι χωρικοί πληροφορήθηκαν το γεγονός, ε...