Κοντά στο Σούβαρδο όπου υπάρχει το απότομο λαγκάδι της Κυράς Άννας, όπου έπεσε και σκοτώθηκε μια γυναίκα. Οι κάτοικοι λένε ότι «κρατάει στοιχειό» και ότι ακούγονται από μέσα βογκητά, φωνές και αναστεναγμοί.