Πολλές απαντήσεις, αλλά και πληροφορίες για την καταγωγή των Ελλήνων υπήρχαν στη βιβλιοθήκη της καταποντισμένης αρχαίας Ελίκης. Σχετικά με τη γεωλογική καταστροφή του 373π.χ. (στο Αίγιο), μας πληροφορεί ο Παυσανίας και ο Στράβωνας. Αναφέρεται δε, ότι πριν τον καταποντισμό της πόλης, οι κάτοικοι π...