Το όρος Σκόλις ονομάζεται και Πορτέικο από τις πόρτες στους απόκρημνους βράχους στο νότιο άκρο,επάνω από το χωριό Πόρτες. Ένας τοπικός θρύλος λέει ότι αυτές οι πόρτες ανοίγουν για την είσοδο και την έξοδο των ταξιδιωτών από άλλους κόσμους. Υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες στο χωριό για συχνή εμφάνιση φ...