Οι επισκέψεις τους τις τελευταίες τρεις ημέρες είναι όλο και πιο συχνές. Συνήθως πηγαίνουν όταν πλέον είναι απολύτως σίγουροι ότι δεν θα συναντήσουν κάποιον στον δρόμο. Κανείς δεν πρέπει να δει την κοπέλα στην κατάσταση την οποία βρίσκεται.. Γίναμε μάρτυρες μίας διαδικασίας για την οποία πολλά έχ...