Γύρω στα 1835 στα Λεχουρίτικα Καλύβια ένας χωρικός δεν μπορούσε να μπει στο καλύβι του γιατί κάτι του έριχνε πέτρες. Πολλοί άλλοι που ήρθαν πετροβολήθηκαν και αυτοί. Ο ιερέας Σταύρος Μητρόπουλος ο οποίος θεώρησε ότι επρόκειτο για δεισιδαιμονία ή κάτι παρόμοιο, ήρθε να αποδείξει πως όλα αυτά ήταν ...