Στο Λαγοβούνι κοντά ήταν δύο στοιχειά και πειράζανε τους ανθρώπους και δεν τους αφήνανε να πάνε στις δουλειές τους. Αλλά πριν πολλά χρόνια ένας στρατιώτης Λαγοβουνιώτης έμαθε από ένα Τούρκο που κάθονται τα στοιχειά. Το είπε στους χωριανούς του και πήρανε το παπά και ψάλανε αγιασμό σε εκείνα τα μέ...