Σας ευχαριστώ για την παράκληση που κάνατε για μένα στον Άγιο Ραφαήλ. Έφθασε η χάρη του και με απάλλαξε απο τους φρικτούς πόνους, όπως σας έγραψα, πως είχα πέσει και είχα χτυπήσει όλο μου το πόδι ως επάνω και υπέφερα ημέρα και νύχτα. Μου έδωσε μια γνωστή μου και το βιβλίο σας με τα θαύματα του Αγ...