Το περιστατικό συνέβη στις 21/4/2007 και ώρα 12:30 ενώ στη database του NUFORC καταχωρήθηκε στις 8/7/2007. Η θέαση έγινε στις Καρυές Πάτρας και η διάρκεια κράτησε περίπου 7 λεπτά. Η αναφορά από το NUFORC έχει ως εξής : Ήταν μεσημέρι και βρισκόμουν μαζί με την οικογένειά μου στο σπίτι της θείας μ...