Το παρακάτω περιστατικό έχει γίνει τόσο γνωστό στο εξωτερικό, που οι πρωτοπόροι Αμερικανοί Ερευνητές Lorenzen το αναφέρουν στο βιβλίο τους, [ΑΤΙΑ ολόκληρη η Ιστορία]. Αυτό το περιστατικό συνέβη στις 18 Μαρτίου 1969, στις 9:30 το βράδυ στα Διγελιώτικα, που απέχουν τρία περίπου χλμ από το Αίγιο...