Από μικρό παιδάκι και τσοπανάκος πού ήμουν, είχα την καλή, θα μπορούσα να είπω τύχη, να συναναστραφώ εκ του πρώτιστου επαγγέλματός μου, παλιούς τσοπάνους, γέροντες Βεσιναίους, από τους οποίους κέρδισα θάρρος, ήθος, γνώση, εμπειρίες και κυρίως μεθόδους επιβίωσης σε δύσκολες της ζωής φάσεις μ...