Διάφορα ήθη και έθιμα, τραγούδια και χοροί, τελεταί και εορταί, πανηγύρεις και διασκεδάσεις, αστεία και παίγνια, προλήψεις και δεισιδαιμονίαι, διαβάσματα και εξορκισμοί, χαϊμαλιά και νουσχάδες. ταύτα και άλλα παρόμοια ποίκιλλον την ζωήν των παλαιοτέρων γενεών και έδιδον τόνον και χρώμαν εις αυτή....