Ένα από τα πολλά θαύματα είναι και το επόμενο όπως το αναγράφει η εφημερίδα «Πελοπόννησος» 16/10/1949 : «Είχε προσβληθεί από πονηρό πνεύμα ο μαθητής της Ζʼ τάξεως του Γυμνασίου Λευκάδος Γ.Ν.Κ. κάτοικος του χωρίου βαθύ του Μεγανησίου Λευκάδος. Μία από τις τελευταίες μέρες του περασμένου Σεπτεμβρίο...