Ένα άλλο γεγονός συνέβη στο χωριό Σπαρτιά πριν από 500 χρόνια, αλλά οι κάτοικοι το συζητούσαν έντονα έως πρόσφατα. Εκεί ζούσαν δύο γυναίκες, οι αδερφές Πανά και όλος ο κόσμος πίστευε πως ήταν μάγισσες. Έλεγαν πως κάθε Κυριακή στην εκκλησία έφευγαν την ώρα που ο παπάς έβγαζε τα Άγια και ότι κάθε ν...