Στη κοινότητα των Πραμάντων, η κεντρική βρύση του χωριού ονομάζεται «Η βρύση του Αράπη». Σύμφωνα με το θρύλο κάποια στιγμή το χωριό υπέφερε από μεγάλα δεινά. Οι φυσικές βρύσες στις γύρω περιοχές είχαν κατά περίεργο τρόπο δηλητηριαστεί και μία αδηφάγα επιδημία είχε εξαπλωθεί ρίχνοντας στο θάνατο α...